Tere tulemast
ohtlike jäätmete saatekirjade
infosüsteemi

Teade

02.01.2019 kell 12:00, toimus infosüsteemi uuendamine seoses probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu uuenemisega (https://www.riigiteataja.ee/akt/13343524?leiaKehtiv). Uutel saatekirjadel pakutakse vaikimisi ainult uusi jäätmekoode. Juhul, kui on vaja muuta või lisada enne 01.01.2019 toimunud veo saatekirja siis peab olema saatekirjal vastuvõtja blokis vastuvõtmise kuupäev märgitud enne 01.01.2019 kuupäeva (näiteks 31.12.2018). Sellisel juhul pakutakse jäätmekoodide valikus kuni 31.12.2018 kehtinud jäätmekoode. Ühel saatekirjal saab olla vaid vastuvõtja kinnituse blokis oleval kuupäeval kehtinud jäätmekoodid, vastasel korral kuvatakse vastava sisuga veateade.

04.01.2019
Teade

Juhatuse liikmetele luuakse infosüsteemi poolt automaatselt uus kasutajakonto vastavalt äriregistri esindusõiguse päringule. Kuni 31.12.2015.a. koostatud saatekirjad asuvad aadressil: https://klis.envir.ee/wts/test/.

02.10.2017